Bakan Koca duyurdu: Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek
  • 365 Gün Haber
  • Genel
  • Bakan Koca duyurdu: Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek

Bakan Koca duyurdu: Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek

ABONE OL
Mayıs 12, 2022 21:02
Bakan Koca duyurdu: Malpraktis davalarında tazminatı devlet üstlenecek
0

BEĞENDİM

ABONE OL

 Kadına ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik taammüden işlenen hatalar katalog hatalara girecek. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca mevzuyla ilgili toplumsal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu:

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, ekip elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki biçimi tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

Bayana karşı şiddetle daha aktif gayret edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi emeliyle taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Taammüden öldürme hatasının bayana karşı işlenmesi hali bu cürmün nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet mahpus iken bu hatanın bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Azap cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt hududu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Eziyet cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt hududu 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir akın gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit cürmünün mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt hududu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi hatasının konusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

“ISRARLI TAKİP” CÜRÜM OLACAK

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir hata haline getirilecek. Israrlı bir halde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve bağlantı araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü bireyleri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden tasa duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip cürmünün, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu kabahatin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

TUTUKLAMADA KATALOG CÜRÜM DÜZENLEMESİ

Kanunla bayana karşı işlenen taammüden yaralama kabahati ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında vazife yapan işçiye karşı misyonları sırasında yahut vazifeleri hasebiyle işlenen taammüden yaralama hataları tutuklamaya ait katalog cürümler ortasına alınacak.

Taammüden yaralama cürmünün, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog cürüm olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı hususunda değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip hatası ile bayana karşı işlenen taammüden yaralama, azap yahut eziyet hataları husus kapsamına dahil edilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa şiddet mağduru bayanların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın türel yardım ve dayanağından fiyatsız formda faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını aktif bir formda kullanabilmelerine imkan tanınacak.

Israrlı takip hatasında uzlaştırma kararları uygulanmayacak.

SIHHAT ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MESLEKSEL SORUMLULUK KONSEYİ OLUŞTURULUYOR 

Kanuna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öteki Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanacak. Soruşturma müsaadesi, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Konseyi tarafından verilecek. Konsey, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş tabipleri ile öteki sıhhat meslek mensupları bakımından vilayet sıhhat müdürlüklerinde misyonlu lider yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan tabip ve diş tabipleri ile öbür sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Şurası tarafından 1 yıl içinde karar verilecek.

Kanunla ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Heyeti’nin üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında mutlaklaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yapmış oldukları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü açılan rücu davalarından, bu hususun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleksel Sorumluluk Şurası’na başvurması için davacıya iki aylık müddet verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava tarzdan reddedilecek.

GÖRÜŞMELERDEN

Genel Konseyde düzenlemenin görüşmeleri sırasında kelam alan milletvekilleri, CHP İstanbul Vilayet Lideri Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararını kıymetlendirdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu kararın, “yargının siyasallaştığının” açık delili olduğunu savunarak, “Umudumuzu hiçbir vakit yitirmeyelim. Türkiye’ye, önümüzdeki günlerde yargının tarafsız, bağımsız olacağı; kuvvetler ayrılığının var olacağı demokratik hukuk devleti kesinlikle gelecektir. Daima birlikte, Millet İttifakı ile birlikte getireceğiz.” diye konuştu.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise AK Parti Kümesi sıralarına dönerek “Size yenilgiyi tattıran herkesten olduğu üzere Canan Kaftancıoğlu’ndan da intikam almaya çalışıyorsunuz. Fakat Canan sizden korkmaz, bilginiz olsun.” kelamlarını sarf etti.

AK Parti’li milletvekilleri, Şık’a reaksiyon gösterdi.

CHP Küme Başkanvekili Engin Özkoç, hukuksuzluğun bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da kimsenin yanına kar kalmayacağını tabir ederek “Herkes çektirdiği sıkıntının hesabını elbette bir gün verecektir.” dedi.

HDP Küme Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın, kendisine muhalif herkesi yargıyı kullanarak siyaset dışına ittiğini ileri sürdü.

YETERLİ Parti Küme Başkanvekili Erhan Usta, “dünün mağdurlarının bugünün mağrurları haline gelerek tüm kurumlar üzerinde vesayet oluşturmasının kabul edilemez olduğunu” söz ederek “Biz, Canan Kaftancıoğlu kararının da bu kadar tartışılıyor olmasını, bu vesayetin bir sonucu olarak görüyoruz. İktidar, tüm vatandaşlarımızın adil yargılanacağı bir ortamı oluşturmak zorundadır.” görüşlerini lisana getirdi.

AK Parti Küme Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, mahkemelerin makul tarz ve asıllara nazaran karar verdiğini, bunun dışındaki bütün değerlendirmelerin siyasi olduğunu belirterek “Hukuk mahkemelerinin, ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar siyasi olarak nitelendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde bu mevzuda yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı prensibine nazaran işlediği herkesin malumudur.” değerlendirmelerinde bulundu.

Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının akabinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, 17 Mayıs Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

 

 

 

KAYNAK: AA

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.